Mitt Sortiment

Jag har ett ganska stort sortiment av fleråriga växter, kryddor och tomat och gurkplantor, även en del bönplantor

Många sorter, men däremot inte så många av varje sort eftersom det inte finns plats.

Försöker hålla sortementet uppdaterat på följande sidor.

Perenner

Här visar jag mitt fleråriga växtsortiment både årets frösådda perenner och de perenner som är planterade och växer i fält sedan tidigare.